Αίτημα πρόσβασης / Manual

Μετά την αποστολή του αιτήματος πρόσβασης, με το πάτημα ενός κουμπιού, δημιουργούμε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης για κάθε ομάδα, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε πλήρη πρόσβαση στους παίκτες της πλατφόρμας μας.

Εάν ενδιαφέρεστε για έναν παίκτη, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί επαφής για αυτόν τον παίκτη και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις προθέσεις σας.

Όλοι οι παίκτες της ομάδας μας είναι ανοιχτοί σε κάθε είδους δοκιμή, καθώς θα θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες προβολής.

(Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε κωδικούς, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα)

Access request
/ Manual

After sending the access request, with the push of a button, we create a personal password for each team, where you are given the opportunity to have full access to the players of our platform.

If you are interested in a player, all you have to do is press the contact button for that player, and then we will contact you to discuss your intentions.

All the players of our team are open to any kind of trial, as we would like to have as many promotion opportunities as possible.

(If you wish to request codes, fill in the form below)

Made with ❤ by Pixel3.eu

Κων/λεως 35
Ρέθυμνο, Κρήτη

Κων/λεως 35 Ρέθυμνο, Κρήτη

Copyright © 2021. Naturalability.eu All rights reserved.