Διαδικασία Παρακολούθησης παίκτη

Στο email σας θα πρέπει να αναγράφεται η περιοχή διαμονής, η ομάδα σας, το τηλ. επικοινωνίας, το πρωτάθλημα , η ηλικιακή κατηγορία του παίκτη, καθώς και να αποστείλετε σχετικό βίντεο από προπόνηση ή αγώνα , όπου με ευκρίνεια θα φαίνεται η προσπάθειά σας.

Επειτα η ομάδα μας , και αν ο παίκτης πληρεί τις προϋποθέσεις για προβολή, αναλαμβάνει να επικοινωνήσει μαζί σας , καθώς και με τους γονείς σας, στην περίπτωση του ανήλικου παίκτη, και να σας ενημερώσει για την διαδικασία προβολής.