ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες.
Ο εθελοντής του Οργανισμού ανήκει σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα από 13 ετών και άνω με διάθεση προσφοράς και συμμετοχής.

Διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής:

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας παρέχεται:

Μορφές Εθελοντισμού:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες.
Ο εθελοντής του Οργανισμού ανήκει σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα από 13 ετών και άνω με διάθεση προσφοράς και συμμετοχής.

Διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής:

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας παρέχεται:

Μορφές Εθελοντισμού:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Made with ❤ by Pixel3.eu

Κων/λεως 35
Ρέθυμνο, Κρήτη

Κων/λεως 35 Ρέθυμνο, Κρήτη

Copyright © 2021. Naturalability.eu All rights reserved.